Bảng giá

Điện thoại di động

MOBIFONE

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The MobiFone 10.000 10,000 5.00% 9,500
The Mobifone 20.000 20,000 5.00% 19,000
The MobiFone 50.000 50,000 5.00% 47,500
The MobiFone 100.000 100,000 7.00% 93,000
The MobiFone 200.000 200,000 5.50% 189,000
The MobiFone 300.000 300,000 5.00% 285,000
The MobiFone 500.000 500,000 5.00% 475,000
The MobiFone Data 1 GB 28,000 42.86% 16,000

VINAPHONE

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The VinaPhone 10.000 10,000 5.50% 9,450
The VinaPhone 20.000 20,000 5.50% 18,900
The VinaPhone 50.000 50,000 5.50% 47,250
The VinaPhone 100.000 100,000 7.00% 93,000
The VinaPhone 200.000 200,000 5.50% 189,000
The VinaPhone 300.000 300,000 5.50% 283,500
The VinaPhone 500.000 500,000 5.50% 472,500

VIETTEL

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The Viettel 10.000 10,000 4.00% 9,600
The Viettel 20.000 20,000 4.00% 19,200
The Viettel 50.000 50,000 4.00% 48,000
The Viettel 100.000 100,000 7.00% 93,000
The Viettel 200.000 200,000 5.50% 189,000
The Viettel 300.000 300,000 4.00% 288,000
The Viettel 500.000 500,000 4.00% 480,000

Vietnamobile

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The dien thoai Vietnamobile 10.000 10,000 5.50% 9,450
The dien thoai Vietnamobile 20.000 20,000 5.50% 18,900
The dien thoai Vietnamobile 50.000 50,000 5.50% 47,250
The dien thoai Vietnamobile 100.000 100,000 5.50% 94,500
The dien thoai Vietnamobile 200.000 200,000 5.50% 189,000

Gmobile

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The dien thoai Gmobile 10.000 (Beeline) 10,000 4.50% 9,550
The dien thoai Gmobile 20.000 (Beeline) 20,000 4.50% 19,100
The dien thoai Gmobile 50.000 (Beeline) 50,000 4.50% 47,750
The dien thoai Gmobile 100.000 (Beeline) 100,000 4.50% 95,500
The dien thoai Gmobile 200.000 (Beeline) 200,000 4.50% 191,000

Game online

ZING

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The Zing 10.000 (Vinagame) 10,000 5.90% 9,410
The Zing 20.000 (Vinagame) 20,000 5.90% 18,820
The Zing 50.000 (Vinagame) 50,000 6.30% 46,850
The Zing 100.000 (Vinagame) 100,000 6.30% 93,700
The Zing 200.000 (Vinagame) 200,000 6.30% 187,400
The Zing 500.000 (Vinagame) 500,000 6.30% 468,500

VTC

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The VTC Online 10.000 10,000 5.30% 9,470
The VTC Online 20.000 20,000 5.30% 18,940
The VTC Online 50.000 50,000 5.30% 47,350
The VTC Online 100.000 100,000 5.30% 94,700
The VTC Online 200.000 200,000 6.30% 187,400
The VTC Online 300.000 300,000 6.30% 281,100
The VTC Online 500.000 500,000 6.30% 468,500

FPT

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The Gate 20.000 20,000 5.40% 18,920
The Gate 50.000 50,000 5.40% 47,300
The Gate 100.000 100,000 5.40% 94,600
The Gate 200.000 200,000 5.40% 189,200
The Gate 500.000 500,000 5.40% 473,000

Garena

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The game Garena 20.000 20,000 5.50% 18,900
The game Garena 50.000 50,000 5.50% 47,250
The game Garena 100.000 100,000 5.50% 94,500
The game Garena 200.000 200,000 5.50% 189,000
The game Garena 500.000 500,000 5.50% 472,500

Apple

Loại thẻ Mệnh giá Chiết khấu Giá bán/thẻ
The iTunes 20.000 (VN) 20,000 0.00% 25,000
The iTunes 50.000 (VN) 50,000 0.00% 55,000
The iTunes 100.000 (VN) 100,000 0.00% 110,000
The iTunes 200.000 (VN) 200,000 0.00% 210,000
Giá trên chỉ áp dụng cho hội viên hay các đơn hàng từ 1,000,000 VNĐ trở lên.
Giá bán lẽ được cập nhật tại đây.