Chính sách đổi trả hàng

Được áp dụng cho cả khách hàng không đăng ký thành viên và có đăng ký thành viên

Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả hàng hoàn tiền lại cho khách hàng khi lấy thẻ cào tại cửa hàng và thẻ cào đó chưa được cào để lấy mã nạp. Trong trường hợp mã nạp đã bị lộ do khách hàng cào thẻ, chúng tôi có quyền từ chối nhận lại thẻ.