Chính sách quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Chính sách này được làm và công bố ban hành tại trang web thecacloai.com.

Bạn là người dùng có tài khoản tại trang web thecacloai.com, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1: Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thời gian… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.

Nếu bạn đăng kí tài khoản trên trang web của chúng tôi , chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực & chính xác những thông tin sau:

 • Thông tin nhân thân & liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên, địa chỉ, điện thoại, email.
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng (chỉ áp dụng với một số trường hợp).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng…

Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn & bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Đặt Cookies

Khi bạn truy cập thecacloai.com, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số mẩu dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn.

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng.

Chúng tôi sẽ mã hóa các Cookies nếu cần thiết để bảo mật.

Điều 3: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi bảo mật những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), công nghệ (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành. Chỉ vài nhân viên của chúng tôi có trách nhiệm chỉ định mới có thể truy cập các thông tin đã được mã hóa và có thể giải mã chúng.

Không có rủi ro nào là không thể kể cả đối với các máy chủ của chúng tôi. Do đó chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và bản sao lưu đó được đặt tại máy chủ của chúng tôi.

Điều 4: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường bán hàng trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả & liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.
 • Xử lý khiếu nại, nạp tiền tài khoản & giải quyết sự cố.
 • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách Thỏa thuận sử dụng.
 • Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
 • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/từ:

 • Các nhà thầu ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của thecacloai.com (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ;
 • Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:
 • Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;
 • Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;
 • Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;
 • Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách Thỏa thuận sử dụng
 • Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!

Điều 6: Thay đổi thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website 7 ngày trước khi chính thức áp dụng.


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-137812486-1');