Chính sách thanh toán - giao hàng

Đối với khách hàng không đăng ký thành viên của hệ thống

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Danh sách các tài khoản được cập nhật liên tục tại đây

Chúng tôi chỉ phục vụ giao (bản in các thẻ) trong bán kính 3km từ cửa hàng của chúng tôi cho các đơn hàng từ 2 triệu trở lên.

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi giao dữ liệu (tập tin mềm lưu trữ thông tin thẻ) vào một địa chỉ email do quý khách chỉ định.

Đối với khách hàng đã đăng ký thành viên của hệ thống

Khách hàng nạp tiền vào tài khoản thông qua các hình thức sau:

  • Nạp trực tiếp bằng tiền mặt tại cửa hàng của chúng tôi.
  • Chuyển khoản vào một trong các tài khoản ngân hàng của chúng tôi tại đây

Khách hàng sẽ có thông tin đăng nhập hệ thống và có thể tiến hành giao dịch lấy thẻ vào bất cứ thời gian nào. Ghi chú:Trong trường hợp máy chủ bận, quý khách có thể thử lại sau đó một thời gian.